FAQs คำถามที่พบบ่อย

ปัญหาการจดทะเบียนที่ต้องแก้ไข

ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอย่างไร

เครื่องหมายประเภทใด ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย

ผู้ใดสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

หากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ควรจะทำอย่างไร

สามารถยื่นเครื่องหมายสี,เครื่องหมายเสียง,เครื่องหมายกลิ่นในประเทศไทยได้หรือไม่

ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ต้องใช้ตัวแทนหรือไม่?

หากเจ้าของเครื่องหมาย ต้องการขายแฟรนไชซ์ให้กับบุคคลอื่นโดยให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สามารถจดทะเบียนทางออนไลน์ได้หรือไม่ และถ้าได้จะต้องทำอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น